Jag är auktoriserad redovisningskonsult och jobbar med både små och stora bolag.
Jag kan utföra jobbet på plats hos er eller på det egna kontoret, ni väljer det som passar just er bäst.

Jag erbjuder följande ekonomi- och redovisningstjänster:

* Löpande bokföring

* Momsredovisning/Skattedeklaration

* Månadsbokslut/Avstämningar

* Upprättande av bokslut och årsredovisningar

* Bolags- och inkomstsdeklarationer

* Nybildande av bolag

* Reskontraservice - sköter in- och utbetalningar

* Ekonomifunktion - jag sköter hela er ekonomifunktion i era lokaler eller på distans

* Jag arbetar enligt REKO ( god redovisningsstandard )