C Lindahl Redovsining AB startade 2011 och utför ekonomi- och redovisningstjänster.
Jag har arbetat på revisionsbyrå sedan 1993 och har mångårig erfarenhet av både redovisning och revision.
Mina kunder är små och medelstora och inom många olika branscher.